Ääni asioille, joille ei aina löydy sanoja

15.6. The World Elder Abuse Awareness Day

Kansainvälinen kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan.

Mitä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan? Miten siihen voi puuttua? Voinko minä tehdä jotakin?

Ikääntyneisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan tekoa tai tekemättä jättämistä, joka aiheuttaa ikääntyneelle kärsimystä, pelkoa tai ahdistusta, vaarantaa hänen terveytensä ja hyvinvointinsa tai muulla lailla loukkaa hänen ihmisoikeuttaan.

Kansainvälisen kampanjan tarkoitus on levittää tietoa ikäihmisten kaltoinkohtelusta, väkivallasta ja niiden vastaisesta työstä. Kampanjapäivää vietetään Suomessa usealla paikkakunnalla.

Lisää tietoa päivän tapahtumista.

Vuoden 2020 15.6. Kätketyt äänet -tapahtumapäivää vietetään some/viestintäkampanjana https://www.katketytaanet.fi/kampanjapaiva/kampanjapaiva-2020/