Ajankohtaista

21.12.2020
Hyvää joulua! »
7.7.2020
Kiitos! »

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin Heurekassa 15.6. teemalla

Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?

Päivässä nostettiin esiin ikääntyneiden kohtaamaa kaltoinkohtelua ja tuotiin esille keinoja sen ehkäisemiseksi.
Ikääntyneiden kohtaama kaltoinkohtelu on monimuotoista, joten kaltoinkohtelua ehkäisevien keinojenkin täytyy olla moninaisia.
Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat tukevat ikääntyneitä ihmisiä, heidän läheisiään sekä ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ongelmatilanteisiin varautumisessa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on ollut mukana toimittamassa videoita ja opasta.
Katso videot ja opas ao. linkistä: Kotiturva-hankkeen opas ja videot
Katso lisäksi:
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus on tehnyt oppaan ”Ikäihmiset ja sähköinen asiointi. Miten saadaan kaikki mukaan?”