24.10.2019

Kampanjapäivän teemaksi vuonna 2020 valittiin henkinen väkivalta. Ensi vuoden teemalla halutaan tuoda näkyväksi väkivallan moninaisia muotoja. Väkivalta voi tarkoittaa eri ihmisille hyvinkin eri asioita. Voimakkaimmin ero ilmenee eri ikäpolvien välillä. Henkinen väkivalta jää helposti muiden väkivallan muotojen varjoon ja sitä voi olla vaikeaa tunnistaa. Henkinen väkivalta jättää usein väkivallan uhriin kuitenkin syvemmät jäljet kuin fyysinen […]

26.9.2019

Huoli-ilmoituksen ikääntyneestä voi tehdä kunnalle kuka vain joka epäilee, ettei henkilö saa tarvitsemiaan palveluita tai hän on joutunut kaltoinkohdelluksi  

27.6.2019

  Kätketyt äänet -blogi hiljenee loppuvuodeksi ja palaa keväällä 2020 Kätketyt äänet -kampanjapäivän merkeissä.

14.6.2019

Ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaista vuosittaista Kätketyt äänet -teemapäivää vietetään 14.6.2019. Tämän vuoden teemana on ikääntyneitä koskeva huoli-ilmoitus. Huoli-ilmoituksen voi tehdä meistä kuka vaan, silloin kun syntyy huoli siitä, että ikääntynyttä kohdellaan kaltoin, hän ei saa tarvitsemiaan palveluja tai on huoli hänen asemastaan tai arjessa selviytymisestään. Huoli-ilmoitus on meidän jokaisen oikeus ja samalla välittämisen teko.  Ammattilaisilla on […]

13.6.2019

Lue blogikirjoitus täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/6-2019-ikaantyneiden-arjessa-sairautta-yksinaisyytta-ja-pientuloisuutta-huoli-ilmoitus-tarpeen-tarja-pajunen-elakkeensaajien-keskusliitto-ekl-ry-2/?preview_id=3913&preview_nonce=83c0fb806f&preview=true