Arkistot kirjoittajan mukaan: suvanto

Saavutettavuusseloste

Kätketyt äänet -nettisivun saavutettavuusselosteen voit käydä lukemassa sivultamme https://www.katketytaanet.fi/yhteystiedot/saavutettavuusseloste/ What do you want to do ? New mailCopy What do you want to do ? New mailCopy What do you want to do ? New mailCopy

Kiitos!

Kiitokset kaikille Kätketyt äänet -kampanjassa mukana olleille. Jälleen useampi ihminen on tietoinen ikäihmisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää työssämme tätä ilmiötä vastaan. Kiitos!

Lue Piia Tiilikallion, Suvannosta blogi aiheesta ”Kätketyt äänet kuulluiksi, lähisuhdeväkivalta näkyväksi”

Lue blogi täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/15-6-katketyt-aanet-kuulluiksi-lahisuhdevakivalta-nakyvaksi-piia-tiilikallio-suvanto-ry/

Lue Noora Kanniston, Tampereen kaupungilta blogi aiheesta ”Auta! Lähisuhteessa tapahtuva henkinen väkivalta vaurioittaa väistämättä”.

Lue blogi täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/11-6-2020-auta-lahisuhteessa-tapahtuva-henkinen-vakivalta-vaurioittaa-vaistamatta-noora-kannisto-tampereen-kaunpunki/?preview_id=4248&preview_nonce=b520ef9163&preview=true

Lue Riitta Silver, Tukinainen ry:n blogi aiheesta ”Henkinen väkivalta osana seksuaaliväkivaltaa ja ikääntyneen uhrin oikeusturva”.

Lue blogi täältä:  https://www.katketytaanet.fi/blogi/8-6-2020-henkinen-vakivalta-osana-seksuaalivakivaltaa-ja-ikaantyneen-uhrin-oikeusturva-riitta-silver-tukinainen-ry/

Lue Kirkkohallituksen Irene Nummelan blogi aiheesta ”Vaiettu vai vaimennettu kaltoinkohtelu”

Löydät blogin täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/4-6-2020-vaiettu-vai-vaimennettu-kaltoinkohtelu-irene-nummela-kirkkohallitus/

Lue Valli ry:n Virpi Dufvan ja Päivi Tiittulan blogi aiheesta ”Apua on saatavissa, kun avuntarve tunnistetaan”

Lue blogi täältä:  https://www.katketytaanet.fi/blogi/apua-on-saatavissa-kun-avuntarve-tunnistetaan-virpi-dufva-ja-paivi-tiittula-valli-ry/

Lue Mari Helinin, Helsingin kaupunki johtavan sosiaalityöntekijän blogi aiheesta ”Gerontologinen sosiaalityö iäkkäiden asiakkaiden tukijana henkisen väkivallan tilanteissa”

Löydät blogin täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/gerontologinen-sosiaalityo-iakkaiden-asiakkaiden-tukijana-henkisen-vakivallan-tilanteissa-mari-helin-helsingin-kaupunki/

20.5.2020 ”Luo toivoa toivottomuuteen” – Christine Mäkinen, Nollalinja

Luo toivoa toivottomuuteen Väkivallasta puhutaan monella eri nimellä. Monimutkaisen väkivaltasanaston selventämiseksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaissut (2020) väkivaltakäsitteiden sanaston. Sen mukaan henkinen väkivalta on ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin tahallista vahingoittamista. Laiminlyönnillä, josta usein puhutaan kaltoinkohteluna, tarkoitetaan väkivaltaa, jossa hoidosta, avusta, huolenpidosta, tai perustarpeiden tyydyttämisestä riippuvainen ihminen jätetään ilman tarvitsemaansa apua. Ikääntyneisiin kohdistuvalla väkivallalla viitataan väkivaltaan, […]

15.5.2020 ”Anna hyvän kiertää” – Veronica Fellman, Sipoon palvelutalosäätiö

Anna hyvän kiertää Nyt on vaikeita aikoja ikäihmisillä, kun ei saa tavata koronaepidemian takia säädetyn valmiuslain takia. Ikäihmisiä pidetään eristyksessä eivätkä he saa nähdä muita kuin samassa taloudessa asuvia, ja moni ikäihminen asuu yksi taloudessa. Eristys voi tuntua kidutukselta. Samalla voidaan pohtia, mitkä suhteet ovat elämää ja energiaa tuovia, ja mitkä ovat energiaa kuluttavia. Missä […]