Kätketyt äänet kuulluiksi, lähisuhdeväkivalta näkyväksi

Henkinen väkivalta ei näy lähisuhdeväkivaltana tilanteiden ulkopuolisille jollei siitä huomaa kysyä. Henkinen väkivalta vaarantaa ikääntyneen terveyden ja turvallisuuden ja sillä on aina seurauksia ikääntyneen elämänlaatuun ja koettuun terveyteen. Tunnistamaton lähisuhdeväkivalta ei poistu suhteesta, eivätkä sitä kokeneet ja tehneet saa tarvitsemaansa apua ja ohjausta tarvittaviin palveluihin. Siksi väkivallasta pitää ja kannattaa kysyä.
Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta herättää helposti kokeneemmassakin ammattilaisessa ahdistusta ja pelkoa sekä halua vältellä siihen puuttumista. Jokaisella on kuitenkin tarvittavat taidot väkivallan puheeksi ottamiseen. Tarvitaan uskallusta empaattiseen kohtaamiseen, sekä tietoa siitä minne voi ottaa yhteyttä tarvittaessa. Kätketyt äänet-verkosto kokoaa yhteen auttavat tahot, jotka maksutta ja matalalla kynnyksellä tarjoavat apua väkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille. Yksin ei kannata jäädä miettimään.
Juuri-hankkeessa havaitsimme, että väkivaltaisessa lähisuhteessa jo vuosikymmeniäkin elänyt ikäihminen yleensä haluaa puhua tilanteestaan, kun häneltä ensin huomataan kysyä väkivallasta. Eri ikäpolvet käsittävät väkivallan eri tavoin. Vanhalta ihmiseltä saattaa siksi olla hankala saada vastausta kysymykseen henkisestä väkivallasta. Ikääntynyttä voi tukea kaltoinkohtelun tunnistamisessa hänelle tuttujen ja selkeiden esimerkkien avulla, kuten ”Saatko olla kodissasi niin kuin itse haluat? Koetko olosi turvalliseksi ja arvostetuksi kotona?”
Kun henkisen väkivallan kuulee ikääntyneen puheessa alistamisen, eristämisen tai kontrolloinnin kokemuksina, alkaa myös nähdä sen lähisuhdeväkivaltana. Kenenkään arjen ei pidä olla täynnä pelkoa, ahdistusta ja turvattomuutta.
Kaikki me voimme tehdä jotain ikääntyneisiin kohdistuvan henkisen väkivallan torjumiseksi. Pieni, mutta samalla niin suuri teko lähtee käyttämistämme sanoista. Rakenteellisesta henkisestä väkivallasta ja ikäsyrjinnästä vapaata ilmapiiriä luomme tarkastelemalla puhettamme vanhoista ihmisistä ja ikääntymisestä. Arvostava yhteisö ja välittämisen kulttuuri tekee kipeidenkin asioiden esille tuomisen helpommaksi.
Piia Tiilikallio
Kehittämistoiminnasta vastaava suunnittelija
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry