HUOLI KÄTKETYISTÄ ÄÄNISTÄ

 

Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa palveluita rikoksen uhreille. Niin heille, jotka jo ovat mukana rikosprosessin jossakin vaiheessa, kuin myös henkilöille, joiden kohdalla rikosprosessi ei vielä ole käynnistynyt. Palvelumme on tarkoitettu myös uhrien läheisille, jotka usein ovat käytännössä aktiivisesti mukana ikääntyneen läheisensä asian eteenpäin viemisessä.

 

Vanhusten hoivasta ja sen laiminlyönnistä puhutaan nykyään paljon ja asiaan tunnutaan herätyn erityisesti viime kuukausien kuluessa. Puheissa on kuitenkin usein kyse jo laitoshoidossa olevista vanhuksista. Kätköön jäävät vielä paljolti niiden äänet, jotka sinnittelevät kotonaan erilaisten kotipalveluiden varassa tai läheistensä avustamina. Lisäksi on heitä, jotka eivät ole minkään palveluiden piirissä eikä heillä välttämättä ole edes läheisiä ihmisiä tukenaan.

 

Yksin asuva ikäihminen on altis hyväksikäytölle erilaisten huijausten kautta. Erilaiset uudet huijaus- ja petosmuodot ovat yleistyneet eikä yksittäisen ihmisen ole helppoa pysyä niiden suhteen ajan tasalla. Ihmisiin luottamaan tottuneet ikäihmiset ovat oivallinen kohderyhmä helppoa rahaa tavoitteleville.

 

Ikäihminen on myös helpommin houkuteltavissa päästämään vieras ihminen asuntoonsa jonkin epämääräisen mutta jollain tapaa asialliselta kuulostavan tekosyyn varjolla. Tilanne voi olla viattoman tuntuinen mutta johtaa rahojen tai muun arvokkaan katoamiseen vierailijan mukana.

 

Muistisairaiden tai muusta syystä heikossa asemassa olevien ikäihmisten hyväksikäyttö kotioloissa on valitettavan helppoa myös mahdollisesti päihderiippuvaisille läheisille. Vanhuksen on vaikea puhua häneen kohdistuvasta hyväksikäytöstä läheisilleen, saati sitten tehdä rikosilmoitusta läheisestään, vaan hän yrittää sinnitellä mahdollisimman pitkään ilman viranomaisapua.

 

Yhteiskuntamme pyrkii huolehtimaan lapsista erityisen hyvin ja meillä onkin lakisääteinen velvollisuus tehdä lastensuojeluun ilmoitus, jos herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Vanhusilmoituksen tekeminen ei ole saanut yhtä näkyvää huomiota eikä siitä ole puhuttu riittävästi. Vanhusilmoituksen tekemisen pitäisi tulla samalla tavalla itsestään selväksi toimintamalliksi kuin lastensuojeluilmoituksenkin.

 

Ikäihmisten osalta huoli voi herätä mitä moninaisemmissa tilanteissa. Lähikaupassa voidaan kiinnittää huomiota vakituisen asiakkaan kunnon huononemiseen tai vanhuksille suunnatuissa ruokailupalveluissa voi käydä ilmi jonkun kunnon huononeminen. Asiaa ei pitäisi ohittaa ajattelemalla ”varmaan joku huolehtii”. Hyvä esimerkki huolestuneesta palveluntuottajasta on kampaaja, joka teki huoli-ilmoituksen vakituisesta asiakkaastaan huomatessaan tämän kunnon heikentyneen oleellisesti.

 

Rikosuhripäivystyksen palveluissa olemme huomanneet ikäihmisten ohjautuvan palveluihimme varsin huonosti. Vaikka kyseessä olisi tietoon tullut selvä rikos, uhri jää usein ilman hänelle lakisääteisesti kuuluvia tukipalveluita. Toivottavaa olisi, että erityisesti ikäihmisiä ohjattaisiin aktiivisesti tukipalveluiden piiriin.

 

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi olisi toivottavaa, että kaikki heitä kohtaavat olisivat tietoisia huoli-ilmoituksen mahdollisuudesta ja myös valmiita sellaisen tarvittaessa tekemään. Tässä asiassa esimerkiksi myös naapuriapu on todella apua eikä ”nenänsä työntämistä toisten asioihin”.  Asenteiden muuttaminen kyttäämisestä huolenpidoksi on tarpeen.

 

Vanhusten määrä kasvaa nopeammin kuin heistä huolehtivien määrä, joten meidän kaikkien tulee ottaa vastuumme vakavasti. Palveluohjauksella ja sitä kautta eri toimijoiden yhteistyöllä saamme enemmän aikaan ja useampien ikäihmisten elämän olosuhteet pysymään paremmassa kunnossa.

 

Katariina Westman

aluejohtaja

Rikosuhripäivystys, Sisä-Suomi