Välittämisen kulttuurin aika: SE ON NYT!

Voisitko sinä välittää? Onko sinulla myötätuntoa lähimmäistäsi kohtaan? Voisitko sinä olla se, joka ottaa olkapäästä kiinni lähimmäistäsi ja kysyy mitä sinulle kuuluu? Hyvinvointivaltiossa on tärkeää vahvistaa välittämisen kulttuuria. Se tehdään yhdessä, jokainen meistä. Välitetään ja huolehditaan toinen toisistamme.

Onko tässä aikakaudessa korostunut omillaan pärjääminen ja ”kyllä tästä selvitään” asenne? Onko avun pyytäminen vaikeaa?

On paljon yksinäisiä, on taloudellisesti ahtaalla olevia, on muistisairaita yksin eläviä ja erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevia vanhuksia. Aina ei ole kyse yksinelävästä vanhuksesta, vaan parisuhteessa elävät voivat olla myös todella haastavissa elämäntilanteissa esim. lisääntynyt alkoholin käyttö, henkinen ja fyysinen väkivalta.

Omaishoitoperheissä on myös riski elämänhallinnan vaikeutumiseen. Toinen sairastuu ja kaikki vastuu yhteisestä elämästä siirtyy pikkuhiljaa toiselle. Parisuhde muuttaa muotoaan ja siitä tulee osittain tai pikkuhiljaa kokonaan hoitosuhde. Omaishoitotilanteessa olevat ovat monesti henkisesti ahtaalla ja omaishoitajat uupuneita.

Kaltoinkohtelua esiintyy ympärillämme niin, että emme sitä näe emmekä voi kaikkea aavistaa. Eri vanhustyötä tekevät kohtaavat kaltoinkohtelua joka on piilossa häpeän ja syyllisyyden alla. Perheväkivalta on salassa monesti useita vuosia. Voi kestää siis pitkään ennen kuin tilanne saadaan täysin purettua ja henkilöä autettua. Kätketyt äänet -tapahtuma haluaakin tänä vuonna nostaa esille nimenomaan huoli-ilmoituksen tekemistä, joka voi olla juuri se merkittävä tekijä joka antaa myös kaltoinkohtelua kokeneelle mahdollisuuden. Ensimmäinen askel on juuri se, että uskaltaa sanoa asian ääneen. Kertoa siitä jollekin.

Kaltoinkohtelu voi ilmetä hyvin monenlaisessa eri muodossa ja on aina hyvin vaiettu ja piilossa oleva häpeällinen asia. Sirkka-Liisa Kivelä (2012) on jakanut teoksessaan Hyviä vuosia – arvokas ja turvallinen ikääntyminen, kaltoinkohtelun fyysisiin, psyykkisiin, seksuaalisiin ja taloudellisiin pahoinpitelyihin mutta myös lisännyt sinne hoidossa tapahtuvan kemiallisen pahoinpitelyn sekä ajatuksen siitä voiko kaltoinkohtelu tapahtua myös yhteiskunnan taholta. Viimeaikaiset keskustelut laadukkaasta hoidosta ja inhimillisestä elämästä on yksi merkki ihmisten huolesta yhteiskunnan taholta tapahtuvaan piittaamattomuuteen elämää kohtaan.

Edellä kuvatut elämäntilanteet ja haasteet voivat saada aikaan sen, että läheisen, naapurin tai vain ohikulkijan kädenojennus on todella tärkeä. Elämämme hektisyys ja kiire vie meitä tehtävästä toiseen. Kuljemme silmät kiinni kännykässä, ajatuksemme työssä, kotona, vapaa-ajan vaatimuksissa ja tehtävälistoissa. Pysähtyminen vaatii ponnistelua. Vanhus pyörätuolissa vanhainkodin olohuoneessa, meikattu vanha rouva Alkon kassajonossa, naapurin pappa tohveleissa pihalla vaiko yksin istuva vanha mies puistonpenkillä. Mitä jos kysyisitkin: “Mitä kuuluu?” Koskaan et voi tietää milloin sinun pysähtymisesi on juuri se merkittävin.

Vanhustyössä toimivat ammattilaiset ovat velvoitettuja puuttumaan erilaisiin epäkohtiin on kyse sitten kotona asuvasta tai laitoshoidossa olevasta vanhuksesta. Turvallinen ja arvokas vanhuus on ihmisoikeus ja se on geronomien sydämen asia. Geronomiliitto otti kantaa tänä keväänä vanhustenhoidossa ilmenneisiin epäkohtiinwww.suomengeronomiliitto.fi/uutiset.html?152865

Kätketyt äänet -tapahtuma on tänä vuonna välittämisen äärellä. Jokaisen oikeus on tehdä huoli-ilmoitus, silloin kun havaitsee ympärillään jotain epätavallista, huolen aihetta. Kätketyt äänet -tapahtuma kerää yhteen eri toimijoita vanhuspalveluiden ääreltä, tarkoituksena tuoda esille miten tärkeää on se, että me välitämme toisistamme. Huoli-ilmoituksen tekeminen voi parhaimmillaan pelastaa toisen ihmisen elämän. https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/sosiaalityo/palveluntarve

Tärkeämpiä asioita, joita yhteiskunta voi vanhusten hyväksi tehdä on mahdollistaa riittävä tuki erilaisilla palveluilla eri tilanteissa oleville vanhuksille. Onko tuki tällä hetkellä riittävä? Näyttäisi siltä, että entistä enemmän taloudellisia resursseja pitäisi lisätä palvelujen parantamiseksi. Kotihoidon tuki ja kotiin tuotavat palvelut ovat ne, jotka pitäisi olla oikea-aikaisesti ja riittävästi kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. Jokaisen vanhuksen pitäisi saada elää turvallista vanhuutta, olla toimijana sillä toimintakyvyllä mikä on niin pitkään kuin se on mahdollista ja olla mukana päättämässä itseään koskevissa asioissa.

Jokainen ihminen on joskus toisten apua tarvitseva vanhus tai ylipäätään elämä voi olla niin solmussa, että kaipaa toisen ihmisen kunnioittavaa puuttumista, kädenojennusta. Muistetaan aina tämä ja pidetään silmät auki ja korvat kuulolla. Muista myös joskus pysähtyä ja kysyä mitä kuuluu?

 

Kätketyt äänet 14.6. kello 10.00-14.00 Kolmen Sepän aukiolla.

 

Hanna Paunonen

Kirsi Rantanen

Suomen Geronomiliitto