Huolen voi kertoa huoletta

Oletko huolissasi vanhuksesta ja miten hän pärjää tai selviytyy?
Älä jää huolesi kanssa yksin – ilmaise HUOLI.

Me kaikki kohtaamme vanhuksia. Naapureina, työssämme, ohi kulkiessamme… Joskus meillä herää huoli vanhuksesta. Miten hän voi, pärjääkö hän? Huoli voi liittyä esimerkiksi muuttuneeseen käytökseen, terveyteen tai jaksamiseen. Yhä useammin ollaan huolissaan yksinäisestä vanhuksesta. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan vanhusten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä ja lisäämään turvallisuutta. Me kaikki voimme osoittaa, että välitämme.

Vanhuspalvelulain mukaisen ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.

Mikkelin sosiaali –ja terveystoimen vammais- ja vanhuspalveluissa otettiin käyttöön uudenlainen sähköinen Huoli-palvelu osana 1.1.2015 alkaneen palveluohjausyksikön toimintaa. Kehitystyössä oli mukana asiantuntijoita Palveluneuvosta, Mikkelin kaupungin vanhusneuvostosta ja Vanhustyön keskusliitosta. Toimintamalli ja sitä tukeva tietojärjestelmä kehitettiin Mikkelin Lupaus 2016 -ohjelmassa. Tietojärjestelmän kehitti Lupaus 2016 -ohjelman koodari Heikki Kurhinen. Kehitystyö aloitettiin tämän vuoden helmikuussa ja malli otettiin käyttöön toukokuussa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja palvelu on nähty tarpeellisena.

Sähköisen Huoli-palvelun avulla kuka tahansa voi ilmaista huolensa ikäihmisen jaksamisesta. Ilmoitus tehdään netissä olevalla lomakkeella, joka ohjautuu välittömästi kaupungin Palveluneuvon henkilökunnalle. Ajatus Huoli-palvelusta lähti liikkeelle nuorten Tajua Mut! -toimintamallista.

Huoli-palvelun tärkein tavoite on helpottaa ikäihmisestä huolestuneen henkilön yhteydenottoa asiantuntijaan. Kuntalaisilta tuli toive, että selkeytetään, kenelle ja mihin näitä huoli ilmaisuja voi osoittaa.

Palvelu on auki ajasta ja paikasta riippumatta, ja ilmoittaja pysyy niin halutessaan nimettömänä. Lomake tulee Palveluneuvoon, josta palveluohjaajat ottavat yhteyttä ilmoituksen kohteena olevaan asiakkaaseen. Vaikka ilmoituksen jättäjä pysyy halutessaan ilmoituksen kohteelle nimettömänä, hänen tulee kertoa yhteystietonsa ja suhteensa huolen kohteeseen. Tämä tieto on luottamuksellinen, mutta myöhemmin voi tulla tarve kysyä tarkempia tietoja esimerkiksi tilanteesta, jossa huoli on syntynyt. Tämä on siis yksi kanava kertoa huolestaan, edelleen voi palveluneuvoon soittaa tai olla muutoin yhteydessä.

Mikkelissä palveluneuvo kokoaa yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta, tukee palvelun tarpeessa olevan asiakkaan selviytymistä sekä neuvoo ja ohjaa asiakasta palvelujen käytössä. Palveluneuvon yhteystiedot puh. 015 211 557, palveluneuvo(at)mikkeli.fi.

Huoli-palvelu on ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista välittämistä. Aina ei yhteydenotto johda toimenpiteisiin, mutta palvelu ja palveluohjaajat saavat sitä kautta kasvot ja jatkossa yhteydenotto ammattilaiseen voi olla helpompaa.

Huoli-palvelun kautta on tullut vuoden 2015 aikana 25 yhteydenottoa. Huoltaan ovat ilmaisseet muun muassa kaukana asuvat omaiset, entiset puolisot ja apteekin henkilökunta. Ilmoituksen tekijät ovat yleisimmin huolissaan läheisen tai tuttavan toimintakyvyn tai muistin heikentymisestä ja siitä, miten läheinen tai naapuri pärjää arjessa kotonaan. Myös huoli päihteiden käytöstä ja sen aiheuttamista ongelmista on nyt noussut voimakkaammin esille. Huoli-palvelu on toimiva ja käyttökelpoinen työkalu esimerkiksi kirjastoihin, kauppoihin ja takseille. Kynnys on matala ja ilmoituksen tekemisen jälkeen vastuu yhteydenotosta siirtyy ammattilaiselle.

Huoli-palvelu löytyy osoitteesta www.mikkeli.fi/huoli. Lisätietoja HUOLI-ohjelmasta antaa palveluneuvon esimies Sari Kärkkäinen tai palvelumuotoilija Heidi Huovinen Lupaus 2016 –ohjelmasta.
Välitetään toisistamme!

Niina Kaukonen
Vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja, TtM, YTM
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi