Ikääntyneiden ihmisten itsemääräämisoikeus huomioitava arkiteknologian käyttöönotossa

Ikääntyneiden ihmisten viihtyminen ja pärjääminen kotona mahdollisimman pitkään on sekä monen ikääntyneen ihmisen että heille palveluja järjestävien tahojen tavoitteena. Tavoitetta voidaan edistää suunnittelemalla esteettömiä asuntoja ja asuinympäristöjä sekä uusia yhteisöllisiä asumisen muotoja toimivien palvelujen läheisyyteen. Myös olemassa olevien asuntojen korjaaminen aiempaa paremmin ikääntyneen asukkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi on tärkeä keino edistää tavoitetta.

Paitsi asuntojen ja asuinympäristöjen muokkaaminen ikääntyneiden ihmisten tarpeita vastaaviksi, myös pienemmät arkea ja elämää helpottavat keinot voivat lisätä ikääntyneen ihmisen kotona viihtymistä ja itsenäistä selviytymistä. Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeessa selvitetään ja edistetään ikääntyneiden arkeen liittyvän pienteknologian, ns. arkiteknologian hyödyntämistä. Arkiteknologia tarkoittaa vaikkapa kuulemisen, näkemisen ja muistamisen apuvälineitä. Esimerkiksi kuunteluvahvistin sopii henkilölle, joka ei vielä tarvitse tai voi käyttää kuulokojetta. Kuulokkeet asetetaan päähän tilanteessa, kun henkilö tarvitsee kuulon vahvistusta, esimerkiksi tv:tä katsellessa. Minne vain asetettavaan muistuttimeen voidaan puolestaan äänittää viestejä, kuten ”muista ottaa lääkkeet” tai ”muista ottaa avaimet mukaan”. Muistutin reagoi liikkeeseen tietyltä etäisyydeltä. Muistuttimia on myös ajastettavia, jolloin laite muistuttaa asioista tiettynä ajankohtana. Lisäksi paloturvallisuuteen liittyvät laitteet kuten liesivahti, liesihälytin ja pistorasiaan asetettava lyhytaika-ajastin lisäävät ikääntyneen ihmisen arjen turvallisuutta.

Valtakunnassa on meneillään paljon hankkeita ikääntyneiden kotona asumisen edellytysten parantamiseksi, mikä kertoo tavoitteen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä. Omalta osaltaan tavoitetta edistävät Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat. He avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden toteuttamisessa. Neuvojat avustavat remonttitarpeiden kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös sopivan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvojat voivat opastaa ikääntyneitä ihmisiä myös arkiteknologian käyttöönotossa.

Toimivan arkiteknologian edellytys on, että se tukee kotona viihtymistä ja asumisen turvallisuutta tavalla, joka ei haasta ikääntyneen ihmisen itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeuteen liittyviin kysymyksiin saatetaan sen sijaan törmätä otettaessa käyttöön erilaisia paikantamia ja valvovia järjestelmiä, joiden kautta tietoa ikääntyneestä välittyy häntä hoitaville tahoille tai omaisille. Nämä ratkaisut voivat olla erittäin hyödyllisiä niin ikääntyneelle itselleen kuin hänen omaisilleen ja hoitajilleen. Niitä käyttöönotettaessa on kuitenkin hyvin tärkeää selvittää, että ikääntynyt itse on sinut teknologian kanssa ja ymmärtää, mitä valvonta käytännössä tarkoittaa.

Kirjoittanut 6/2017

Kaisa Eskelinen

Kotiturva-hanke, Vanhustyön keskusliitto VTKL