Ikääntyneiden kaltoinkohtelu – poliisille tukea puuttumiseen lainsäädännöstä
Vanhuspalvelulain voimaan tulon myötä poliisillekin tuli viranomaisena velvollisuus viipymättä ilmoittaa sosiaalihuollosta vastaavalle henkilölle havaitessaan ikääntyneen ihmisen kaltoinkohtelua sekä avun tai hoidontarvetta. Poliisi on jo ennen tätä lain tuomaa velvollisuutta ohjannut ikäihmisiä oikeille avustajatahoille, mutta nyt ilmoittaminen ei ole enää harkinnanvaraista, vaan poliisilla on ilmoitus- ja toimimisvelvollisuus ikäihmisellä havaitun, vanhuspalvelulaissa kuvatunkaltaisten ongelmien tullessa poliisin tietoon.

Ilmoitus tehdään paikalliseen sosiaalipäivystykseen. Poliisilla on käytössään sosiaalipäivystyksen 24/7 paikkakuntakohtainen puhelinpalvelu, mihin voi olla yhteydessä, kun on huolestunut ikäihmisen selviämisestä arjessa. Sosiaalipäivystyksen henkilöstöä voi ja pitää tarvittaessa myös konsultoida huolen herätessä ikäihmisen selviämisestä tai ikäihmisen joutuessa rikoksen kohteeksi.

Yksinasuvien ikäihmisten määrän lisääntyminen tulevina vuosina aiheuttaa väistämättä myös poliisin tehtävämäärien lisääntymiseen tällä osa-alueella. Tämän vuoksi poliisi painottaakin paikallisen sopimisen merkitystä parhaan mahdollisen lopputuloksen syntymiseksi. Näiden tehtävien kokonaisvaltainen hoitaminen edellyttää rajapintojen rikkomista ja yhteistyötä sidosryhmien ja 3-sektorin toimijoiden välillä sekä ennalta-estävän että jälkikäteisen puuttumisen osalta.

Sirpa Kuusinen
Ylikonstaapeli/opettaja
Poliisiammattikorkeakoulu