Julkaistu Omaiset ja läheiset liiton Lähellä -lehdessä 3/2015
 
Läheisen sairaus voi synnyttää konflikteja

Auttavaan puhelimeen soittaa muistisairasta isäänsä hoitava tytär, joka on huolehtinut isän asioista vuosia. Sairauden edetessä huolenpito on lisääntynyt päivittäiseksi. Kaksi muuta sisarusta ovat alkaneet kyseenalaistaa isän hoitoa. Sisarukset syyttävät soittajaa isän hyväksikäytöstä ja uhkaavat rikosilmoituksella. Toinen sisaruksista on soittajan tietämättä hakenut isän edunvalvojaksi.

Sairaus muuttaa ihmissuhteita

Läheisen sairaus ja tarvitsevuus muuttavat perheen dynamiikkaa ja vaikuttavat ihmissuhteisiin. Voimakkaat ja ristiriitaiset tunteet nousevat esiin. Sairastuneen kanssa arkea elävät pystyvät usein sopeutumaan tilanteeseen. Arjen asioista huolehtiminen auttaa kohtaamaan käsittelemään vaikeita tunteita. Sen sijaan läheiset, jotka eivät osallistu sairastuneen arkeen, joutuvat eri tavalla kohtaamaan pelon läheisen menettämisestä ja oman riittämättömyyden tunteensa. Ne voivat kanavoitua omaishoitajan epäilynä, syyttelynä tai selän takana toimimisena.

Konfliktit syntyvät ristiriitaisista tunteista, väärinymmärryksistä ja puhumattomuudesta. Syyttelyn taustalla voi kyse olla siitä, ketä isä tai äiti on rakastanut eniten, kuka on läheisin ja merkityksellisin. Jokainen tietää mielestään parhaiten, mitä sairastunut ajattelee, toivoo ja tarvitsee. Hyvää tarkoittavat teot voivat saada aikaan pahoja asioita.

Puhu havainnollisesti

Jos olet eri mieltä hoidettavasi hoidon järjestämisestä, perustele kantasi havainnollisesti läheisillesi. Mieti, missä asioista olisi hyvä puhua, puhelimessa vai kasvotusten. Jos pelkäät oman tai sairastuneen turvallisuuden puolesta, voit kutsua jonkun ulkopuolisen mukaan.

Älä provosoidu. Auttaa, jos olet levännyt ja syönyt. Stressaantuneena toisen katse, sana, teko tai tekemättä jättäminen voi tulla tulkituksi moitteena tai uhkana. Älä vähättele omaa kokemustasi . Mieti omaa jaksamistasi. Ota vastaan kaikki apua ja tuki mitä, sinulle tarjotaan. Kerää voimavaroja.

Vaikka olisit eri mieltä muiden omaisten kanssa, älä eristä sairastunutta muista. Mieti, mitä toinen mielestäsi tekee väärin ja mitä vahinkoa siitä aiheutuu sairastuneelle. Ennen puheeksi ottoa asioiden kirjoittaminen lyhyiksi lauseiksi auttaa jäsentämään, mitä haluat tuoda esille.

Ota tarvittaessa aikalisä

Jos läheisen käytös on ahdistavaa tai pelottavaa, ota aikalisä. Jätä vastaamatta puheluun tai tekstiviestiin. Vältä tapaamasta kahden kesken.

Kirjoita tapahtumia muistiin, mutta yritä välttää tulkintoja. Kirjoita vain, mitä kukin sanoi, teki tai jätti   tekemättä ja mitä siitä aiheutui. Kirjoita, miltä se sinusta tuntui ja miksi. Laita sitten teksti pois silmistäsi. Voit tarvittaessa palata siihen myöhemmin.

Puhu ystäviesi tai jonkun ulkopuolisen kanssa. Hakeudu samanlaisessa tilanteessa olevien seuraan, esimerkiksi omaishoitajien vertaistukiryhmiin. Saat asioille mittasuhteita ja kokemuksillesi sanoja. Huomaat, että et ole yksin.

Paras keino varautua tulevaan on kertoa omista toiveista mahdollisimman monelle läheiselle vielä silloin kun siihen kykenee. . Hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen laatiminen on osa varautumista. Tämä helpottaa omaisten ja läheisten toimintaa ja vähentää kiistoja tulevaisuudessa.
 
Leena Serpola-Kaivo-oja
Toiminnanjohtaja
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry