Mahdollisuuksien teknologia

Vuonna 2032 sairaanhoitajat Milla ja Miia ovat perustaneet oman hoitopalveluyrityksen nimeltä Terveysturva. He tarjoavat sairaanhoitajan palveluita eritasoisesti muistisairaiden ikääntyvien hoitoon. Tarkoituksena on auttaa ikääntyviä ja erityisesti muistisairaita mahdollisuuksien mukaan asumaan pidempään kotioloissaan.

Geroteknologian ansiosta hoitopalvelun tarjoaminen erilaisista muistisairauksista kärsiville on helpompaa vuonna 2032 kuin se oli vuonna 2017. Milla ja Miia voivat tarjota jokaiselle ikääntyvälle asiakkaalle pysyvän hoitajakontaktin ja laadukkaat sairaanhoidolliset palvelut suoraan kotioloihin. Sekä lähihoitajan että sairaanhoitajan työ on teknologian ansiosta painottunut inhimillisen läsnäolon tarjoamiseen ja asiantuntijuuteen, koska hoivateknologian avulla rutinoituneimmat hoitotoimenpiteet ovat jääneet hoitotyöstä pois. Esimerkiksi unen laatu, verenpaine, pulssi ja verensokeri mitataan kotona sijaitsevilla laitteilla, joista tulokset kirjautuvat suoraan tietokantaan. Muistisairaan liikkumista seurataan yksilöllisesti sovitulla tavalla asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen.

Lisäpalveluna asiakas voi edelleen tilata mittaukset hoitajan kotikäynnille, mutta on kustannustehokkaampaa käyttää iholle tai sänkyyn asennettavaa sensoria ja keskustella virtuaaliyhteyden avulla hoitajan kanssa. Näin voidaan sopia käynnit tilanteen mukaan, eikä turhaa matkustusaikaa kulu, koska asia voidaan hoitaa etäyhteydelläkin. Paikalle saadaan tarvittaessa suoraan sairaanhoitaja tai lääkäri, jotka ovat yrityksessä aina päivystysvuorossa. Potilasturvallisuus on myös parantunut hoivateknologian ansiosta, koska työn laatua voidaan seurata paremmin. Jokainen hoivakontakti tallennetaan potilasturvallisuuden nimissä. Fyysiset käynnit asiakas voi halutessaan myös tallentaa valvontakameraan.

Millan ja Miian yritys hyödyntää siis helppokäyttöisiä mobiilipalveluja asiakkaiden päivittäisen hoidontarpeen kartoituksessa – erilaisia sensoreita ja paikannuslaitteita, jotka on asennettu ikääntyvän henkilön kotiin. Näin he voivat valvoa asiakkaidensa hyvinvointia ja reagoida nopeasti akuutteihin tilanteisiin kuten asiakkaiden kaatumiseen. Sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen toimii myös sujuvammin, koska laitteisto, jota Millan ja Miian yrityksen henkilökunta käyttää apunaan hoitotoimenpiteissä, on kehittynyt niin paljon, että kaikki tarvittava on kevyt kuljettaa mukana.

Terveysturvassa on käytössä myös virikkeellisiä, stimuloivia robotiikkalaitteita, joiden avulla asiakkaat voivat jaksamisensa mukaan kuntoilla, kuunnella päivän uutiset, nauttia musiikista sekä olla vuorovaikutuksellisesti yhteydessä läheisiinsä tai hoitohenkilökuntaan. Terveysturvalla on oma virtuaalikanava, johon asiakas voi kotona kytkeytyä mukaan yksinkertaisesti istahtamalla virtuaalikypärän alle. Kanavalla tarjotaan säännöllisesti kokemuksia, kuten pyöräretkiä, museokäyntejä, konsertteja ja urheilutapahtumia. Seuraksi asiakas saa kaikki muut, jotka omissa kodeissaan kytkeytyvät palveluun samaan aikaan. Kyseinen palvelu on alun pitäen kehitetty sairaaloiden vuodeosastoille ja levinnyt sieltä yleisempäänkin palvelutarjontaan. Päätelaitteisiin on liitettävissä kuntoilulaitteita, joilla seurataan myös kehon hyvinvointia ja kunnon kehittymistä. Liikunnan on todettu ylläpitävän merkittävästi ikääntyneen kykyä asua pitkään omassa kodissaan.

Vanhusten teknologisia hoivapalveluja kehitetään jatkuvasti, ja paljon erilaisia pilottihankkeita on jo tehty. Ikääntyvien hoivateknologiaa pohdittaessa on samalla väistämättä mietittävä terveyseroja. Onko jokaisella ikääntyvällä taloudelliset mahdollisuudet hankkia tarvittavia teknologisia laitteita ja onko laitteen käytön eettisyyttä pohdittu ennen sen käyttöönottoa? Esimerkiksi ikääntyville henkilöille suunnatut paikannuslaitteet ovat tuotteita, joiden kohdalla on tärkeää yksilökohtaisesti pohtia, onko välttämätöntä ottaa tällainen laite käyttöön, vai rajoittaako se mahdollisesti turhaan ihmisen itsemääräämisoikeutta.

Milla ja Miia muistavat viidentoista vuoden takaisen opiskeluaikansa aikana, jolloin hoitajan työn arvostus kärsi inflaatiosta. Yhteiskunnassa oli jo vuosia yritetty tehdä hoitajasta robottia, vaikka ihminen ei siihen taivu. Onneksi visionäärit näkivät jo silloin robotiikkaan ja hoitajien hyvinvointiin investoimisen kannattavana yhdistelmänä sen sijaan, että olisi kuviteltu robottien pystyvän korvaamaan ihmisen läsnäolon. Inhimillinen asiantuntijuus yhdistettynä läsnä olevan tilanteen hallintaan teknologisten innovaatioiden kanssa teki lopulta kustannusten vähittäisen pienentymisen mahdolliseksi, ja samalla hoitotyön laatu ja tavoittavuus kasvoivat eksponentiaalisiin lukemiin.

Blogin ovat kirjoittaneet 23.5.17

sairaanhoidon ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Jessica ja Hanna

Diakonia-ammattikorkeakoulu