Aiheiden mukaiset arkistot: Ajankohtaista

Hyvää joulua!

Saavutettavuusseloste

Kätketyt äänet -nettisivun saavutettavuusselosteen voit käydä lukemassa sivultamme https://www.katketytaanet.fi/yhteystiedot/saavutettavuusseloste/

Kiitos!

Kiitokset kaikille Kätketyt äänet -kampanjassa mukana olleille. Jälleen useampi ihminen on tietoinen ikäihmisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää työssämme tätä ilmiötä vastaan. Kiitos!

Lue Piia Tiilikallion, Suvannosta blogi aiheesta ”Kätketyt äänet kuulluiksi, lähisuhdeväkivalta näkyväksi”

Lue blogi täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/15-6-katketyt-aanet-kuulluiksi-lahisuhdevakivalta-nakyvaksi-piia-tiilikallio-suvanto-ry/

Lue Noora Kanniston, Tampereen kaupungilta blogi aiheesta ”Auta! Lähisuhteessa tapahtuva henkinen väkivalta vaurioittaa väistämättä”.

Lue blogi täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/11-6-2020-auta-lahisuhteessa-tapahtuva-henkinen-vakivalta-vaurioittaa-vaistamatta-noora-kannisto-tampereen-kaunpunki/?preview_id=4248&preview_nonce=b520ef9163&preview=true

Lue Riitta Silver, Tukinainen ry:n blogi aiheesta ”Henkinen väkivalta osana seksuaaliväkivaltaa ja ikääntyneen uhrin oikeusturva”.

Lue blogi täältä:  https://www.katketytaanet.fi/blogi/8-6-2020-henkinen-vakivalta-osana-seksuaalivakivaltaa-ja-ikaantyneen-uhrin-oikeusturva-riitta-silver-tukinainen-ry/

Lue Kirkkohallituksen Irene Nummelan blogi aiheesta ”Vaiettu vai vaimennettu kaltoinkohtelu”

Löydät blogin täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/4-6-2020-vaiettu-vai-vaimennettu-kaltoinkohtelu-irene-nummela-kirkkohallitus/

Lue Valli ry:n Virpi Dufvan ja Päivi Tiittulan blogi aiheesta ”Apua on saatavissa, kun avuntarve tunnistetaan”

Lue blogi täältä:  https://www.katketytaanet.fi/blogi/apua-on-saatavissa-kun-avuntarve-tunnistetaan-virpi-dufva-ja-paivi-tiittula-valli-ry/

Lue Mari Helinin, Helsingin kaupunki johtavan sosiaalityöntekijän blogi aiheesta ”Gerontologinen sosiaalityö iäkkäiden asiakkaiden tukijana henkisen väkivallan tilanteissa”

Löydät blogin täältä: https://www.katketytaanet.fi/blogi/gerontologinen-sosiaalityo-iakkaiden-asiakkaiden-tukijana-henkisen-vakivallan-tilanteissa-mari-helin-helsingin-kaupunki/

Mainosmateriaalit Kätketyt äänet -kampanjapäivään 15.6.2020 ovat täällä

Tässä materiaalit käyttöösi. Autathan meitä tuomaan kaltoinkohdeltujen ikääntyneiden äänen kuuluville. Löydät nämä myös materiaalipankista ja kampanjapäivä sivulta. Lue lisää Kätketyistä ääneistä  https://www.katketytaanet.fi/ Suomenkieliset:        Facebook käyttöön                           Sähköposti käyttöön         Twitter käyttöön Kätketyt 2020 Printattava suomi Ruotsinkieliset:      Facebook käyttöön                            Sähköposti käyttöön           Twitter käyttöön Kätketyt 2020 […]