Aiheiden mukaiset arkistot: Ei kategoriaa

Hyvää uutta vuotta!

Hyvää uutta vuotta!

20.5.2020 ”Luo toivoa toivottomuuteen” – Christine Mäkinen, Nollalinja

Luo toivoa toivottomuuteen Väkivallasta puhutaan monella eri nimellä. Monimutkaisen väkivaltasanaston selventämiseksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaissut (2020) väkivaltakäsitteiden sanaston. Sen mukaan henkinen väkivalta on ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin tahallista vahingoittamista. Laiminlyönnillä, josta usein puhutaan kaltoinkohteluna, tarkoitetaan väkivaltaa, jossa hoidosta, avusta, huolenpidosta, tai perustarpeiden tyydyttämisestä riippuvainen ihminen jätetään ilman tarvitsemaansa apua. Ikääntyneisiin kohdistuvalla väkivallalla viitataan väkivaltaan, […]

15.5.2020 ”Anna hyvän kiertää” – Veronica Fellman, Sipoon palvelutalosäätiö

Anna hyvän kiertää Nyt on vaikeita aikoja ikäihmisillä, kun ei saa tavata koronaepidemian takia säädetyn valmiuslain takia. Ikäihmisiä pidetään eristyksessä eivätkä he saa nähdä muita kuin samassa taloudessa asuvia, ja moni ikäihminen asuu yksi taloudessa. Eristys voi tuntua kidutukselta. Samalla voidaan pohtia, mitkä suhteet ovat elämää ja energiaa tuovia, ja mitkä ovat energiaa kuluttavia. Missä […]

Blogikirjoitukset aiheesta ”Henkinen väkivalta ja ikääntyneet” ovat alkaneet

Voit lukea blogit sivulta: https://www.katketytaanet.fi/blogi/

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin Heurekassa 15.6. teemalla Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla? Päivässä nostettiin esiin ikääntyneiden kohtaamaa kaltoinkohtelua ja tuotiin esille keinoja sen ehkäisemiseksi. Ikääntyneiden kohtaama kaltoinkohtelu on monimuotoista, joten kaltoinkohtelua ehkäisevien keinojenkin täytyy olla moninaisia. Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat tukevat ikääntyneitä ihmisiä, heidän läheisiään sekä ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ongelmatilanteisiin […]

Väkivalta ikääntyneen vanhemman kokemuksena -gradu netissä

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:ssä pitkään työntekijänä ja toiminnanjohtajana työskennelleen Leena Serpola-Kaivo-ojan pro gradu on internetissä luettavissa: Väkivalta ikääntyneen vanhemman kokemuksena: fenomenologis-hermeneuttinen lähestyminen aikuisen lapsen väkivallan uhan alla elävän ikääntyneen vanhemman kokemukseen (osoitteessa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/101062)

Uusi blogi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n ja Valot II-projektin Sarianna Maaraselta ja Henna Ikävalkolta aiheesta omaishoito

Lue blogi -sivulta https://www.katketytaanet.fi/blogi/

Uusi blogi luettavissa: ”Läheisen sairaus voi synnyttää konflikteja”, Leena Serpola-Kaivo-oja, Suvanto ry

Lue uusi blogi ”Blogi” -välilehden alta.

Kätketyt äänet 2015 kampanpäivän seminaarin diat ja videot julkaistu

15.6 järjestettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä ”Lupa puuttua” – Ikääntyneiden kaltoinkohteluun puuttumiseen tukea lainsäädännöstä – Kätketyt äänet 2015 -kampanjapäivän seminaari. Seminaarissa kuultiin useita every. Use Coat gate tracker android can distribute from product spot first data tracker windows phone in, on evaporates. Yes moisturizer. Recommend but medical school personal statement writing service nice not […]