Ajankohtaista

21.12.2020
Hyvää joulua! »
7.7.2020
Kiitos! »

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu

Määritelmä

Elder Abuse

“A single, or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person”. (WHO, Toronto

2002)

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu

Luottamuksellisessa suhteessa tapahtuva teko tai tekemättä jättäminen, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden. (Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, 2012)

Kaltoinkohtelun muotoja

Fyysinen väkivalta, jolla tarkoitetaan kaikkea fyysisen kivun ja vahingon aiheuttamista esim. lyömällä, tönimällä, nipistämällä, tukistamalla, puristamalla jne. Fyysistä väkivaltaa tapahtua myös silloin, jos hoitotyön yhteydessä käytetään tilanteeseen nähden tarpeettoman rajuja otteita josta aiheutuu ikäihmiselle ylimääräistä kipua tai muunlaista kärsimystä. Myös yli- tai alilääkitseminen sekä muunlainen hoidon ja avun laiminlyönti voi pahimmillaan olla fyysistä väkivaltaa.

Psyykkinen/henkinen väkivalta silloin kun ikäihmiselle tuotetaan tarkoituksellisesti henkistä ahdistusta ja pelkoa esimerkiksi nimittelemällä, huutamalla tai kohtelemalla häntä muutoin alentavasti ja loukkaavasti. Mitätöiminen, nöyryyttäminen, pelottelu, uhkaileminen, kiristäminen ja eristäminen ovat psyykkisen väkivallan ilmenemisen muotoja. Emotionaalisesta väkivallasta puhutaan silloin, kun teon tai tekemättä jättämisen taustalla vaikuttaa voimakas tunneriippuvuus tekijän ja kokijan välillä.

Hengellinen väkivalta, jolla tarkoitetaan ikääntyneen vakaumuksen ja uskonnon harjoittamisen kieltämistä, mitätöintiä tai halventamista. Hengellistä väkivaltaa on myös jos uskonnon tai vakaumuksen nimissä tuotetaan ikääntyneelle ahdistusta, pelkoa ja kärsimystä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö, jolla tarkoitetaan ikäihmisen seksuaalista identiteettiä loukkaavaa käytöstä, alistamista, ahdistelua, sukupuolista häirintää tai sukupuoliyhteyteen pakottamista ja raiskausta.

Taloudellinen hyväksikäyttö, jolla tarkoitetaan ikäihmisen rahojen tai muun omaisuuden (tavaroiden, osakkeiden, asunnon, lääkkeiden jne.) käyttöä, myymistä tai hävittämistä ilman hänen lupaansa. Taloudellista hyväksikäyttöä on myös ikäihmisen rahojen tai muun omaisuuden eriasteinen kiristäminenuhkailemalla väkivallalla, hoidotta jättämisellä tai hylkäämisellä. Taloudellisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos käytetään hyväksi ikäihmisen hyväntahtoisuutta, avun tarvetta, luottamusta tai sairauden takia alentunutta arviontikykyä taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi.

Hoidon ja avun laiminlyönti, joka voi olla tarkoituksellista (aktiivista), jolloin kieltäydytään hoitovastuusta tai jätetään ikäihminen hoitamatta. Se voi olla myös tarkoituksetonta (passiivista), jolloin ikäihmisen hoidon epäonnistuminen johtuu hoitajan tai muun hoitovastuussa olevan henkilön osaamattomuudesta, tiedonpuutteesta, uupumuksesta tai välinpitämättömyydestä.

Yleisyys

Joka neljäs yli 60-vuotias nainen joutuu vuosittain lähisuhteissaan kaltoinkohdelluksi. Kaltoinkohtelija on useimmiten oma puoliso tai elämänkumppani. Tutkimustulosten mukaan joka neljäs nainen on kokenut väkivaltaa tai kaltoinkohtelua viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisin ilmenemismuoto oli henkinen väkivalta (21 %) jota seurasivat taloudellinen hyväksikäyttö (6,5 %) ja henkilökohtaisten oikeuksien loukkaaminen (5,7 %). Noin 4,6 prosenttia naisista oli kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. (AVOW 2010). Poliisille ilmoitettiin Yli 60 – vuotiaisiin kohdistuvia väkivaltarikoksia vuonna 2013 yli 1600.

Auttavia tahoja

Ammatillista apua saa oman kunnan sosiaalipäivystyksestä, sosiaalityöntekijältä, kotihoidon ja terveysaseman henkilökunnalta, turvakodista ja poliisilta. Apua, tukea ja neuvoja tarjoavat myös väkivaltatyöhön ja ikäihmisten erityiskysymyksiin erikoistuneet järjestöt ja yhteisöt. Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry:n ylläpitämä valtakunnallinen maksuton Auttava puhelin Suvanto-linja, päivystää tiistaina ja torstaina klo 12–15. Lakineuvonta joka parillisen viikon keskiviikko klo 16–18. Puh.0800-06776.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Työryhmän puheenjohtaja,

Toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry,

040 848 2277, leena.serpola@suvantory.fi

Työryhmän sihteeri

suunnittelija Susanna Rikkinen

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

050 577 0218, susanna.rikkinen@suvantory.fi