Aikaisemmat kampanjat

Vuosi 2006

Suomessa kampanjapäivää on vietetty sen ensimmäisestä vuodesta lähtien 2006, jolloin järjestettiin avoin seminaari ”Kätketyt äänet” – tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta Helsingissä Paasitornissa. Seminaari liittyi Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy -hankkeeseen. Ohjausryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimi vuonna 2006 Helen Ewalds sosiaali- ja terveysministeriöstä. Seminaarin lisäksi avattiin kuukaudeksi ikääntyneille tarkoitettu neuvontapuhelin. Neuvontapuhelimesta järjestettiin postikorttikampanja. Puhelimeen vastasivat Naisten Linja Suomessa ry:n, Suomen vanhusten turvakoti ry:n ja Vanhustyön keskusliiton työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset. Puhelinneuvontaa annettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Soittoja tuli yhteensä 36 ja soittaja oli useimmiten ikääntynyt väkivallan uhri. Soittajista noin kolmannes oli Etelä-Suomesta. Puolet puheluista koski henkistä väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, puolessa tapauksista oli kysymys fyysisestä väkivallasta tai siitä, että väkivallan tekijä rikkoi uhrin omaisuutta. Kolmannes soitoista liittyi taloudelliseen hyväksikäyttöön tai riistoon ja painostukseen. Väkivallan tekijöiksi ilmoitettiin kolmanneksessa tapauksista naapuri ja lähes kolmanneksessa aikuinen lapsi. Nykyisiä puolisoita väkivallan tekijöistä oli viisi ja entisiä kaksi. Miehiä tekijöistä oli 18 ja naisista viisi. Soittajat olivat kokeneet väkivallan vuoksi turvattomuutta, avuttomuutta ja yksinäisyyttä. Puolet uhreista oli kertonut tilanteestaan jollekin viranomaiselle (useimmiten poliisille tai muulle rikosoikeudelliselle taholle), kolmannes perheenjäsenille, sukulaisille, ystäville ja tuttaville. Henkisen tuen lisäksi soittajat halusivat tietoa rikosoikeudellisista asioista, asumiseen ja omaisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä sosiaalieduista – ja palveluista. Koska puhelinkampanja-aika oli lyhyt, neuvontapuhelimissa oli syyskuun loppuun asti tiedoteneuvontaa ja tietoa tukea antavista tahoista.

Vuosi 2007

Kampanjapäivänä 2007 järjestettiin kaikille avoin seminaari Kinaporin palvelukeskuksessa Helsingissä. Tilaisuus järjestettiin Rikoksentorjuntaneuvoston avustuksella.  Tilaisuuden avasi silloinen kulttuuriministeri Stefan Wallin. Tilaisuudessa puhuivat toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola Viola ry:stä, Leena Serpola Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksestä ja Pekka Morri Vanhusten ja eläkeasioiden neuvottelukunnasta. Tilaisuudessa pidettiin myös paneelikeskustelu, jota johti projektipäällikkö Sirkka Perttu. Osallistujina paneelikeskustelussa olivat Terttu Laine, eläkeläinen,  Ilona Järnefelt-Puranen, Helsingin kaupungin sosiaalihuolto, Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja, Mikko Lampikoski, sisäministeriö ja Jaana Puranen, Espoon kaupungin EEVA-projekti. Ohjausryhmän puheenjohtajana vuonna 2007 toimi Sirkka Perttu Palmeniasta ja koordinoivana organisaationa oli Svenska pensionärsförbundet.

Vuosi 2008

Kampanjapäivänä  2008 pidettiin maksuton iltapäiväkonsertti ja tanssit Helsingissä Ravintola Kaisaniemessä. Samassa yhteydessä julkaistiin ”Kätketyt äänet – Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu” -opas turvallisuudesta ikääntyneille.  Konsertissa esiintyivät vuoden 2006 tangokuningatar Elina Vettenranta sekä VSOP-tanssiorkesteri. Konsertin aikana eri alojen asiantuntijat kertoivat ikääntyneiden väkivallan vastaisesta työstä Suomessa lyhyinä tietoiskuina.Puheenvuoroja käyttivät projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksestä, aluepäällikkö Maarit Rautio Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta, toiminnanjohtaja Veronica Fellman Svenska pensionärsförbundetista ja poliisitarkastaja Mikko Lampikoski Sisäasiainministeriöstä. Tilaisuuden juonsi palkittu radioselostaja Raimo Häyrinen. Tapahtumasta järjestettiin lehdistötilaisuus ja tiedotteita lähetettiin mm. yhteistyökumppaneille, asiantuntijajärjestöille ja ministeriöille. Tapahtuman tiedotus onnistui hyvin. Kampanjasta kerrottiin 15:ssa eri mediassa. Yleisöä Kaisaniemen ravintolassa oli 180 henkeä. Tilaisuus järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Ohjausryhmän puheenjohtajuudesta ja kampanjapäivän koordinoinnista vastasi Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry.

Vuonna 2009

Kampanjapäivänä 2009 järjestettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu seminaari aiheena Eettisyys vanhustyössä Helsingissä Hotelli Arturissa.  Tilaisuuden avasi oikeusministeri Tuija Brax.  Puhujina olivat oikeusministeri Tuija Brax, pääsihteeri Aira Pihlainen Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta (ETENE), vastaava johtaja Anneli Sarvimäki Ikäinstituutista, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry Suvannon puheenjohtaja Aulikki Kananoja ja emerituspiispa Yrjö Sariola. Lopuksi oli Kutkutus –teatteriryhmän esitys. Esityksen  jälkeen pidettiin purku ja keskustelu, jota johtivat toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola, Viola -Väkivallasta vapaaksi ry ja projektityöntekijä Päivi Helakallio-Ranta, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Ohjausryhmän puheenjohtajuudesta ja kampanjapäivän koordinoinnista vastasi Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Seminaari järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella ja yhteistyöverkoston avustuksella.

Vuonna 2010

Kätketyt äänet -kampanjapäivänä 2010 järjestettiin avoin yleisötapahtuma Espan lavalla Helsingissä. Tapahtuman aikana kuultiin taiteilija Pirkko Mannolan lisäksi eri-ikäisiä muusikoita teini-ikäisten nuorten bändeistä eläkeläisikäisten kuoroon. Musiikkiesitysten lomassa kuultiin eri alojen ammattilaisten puheenvuoroja ja haastatteluja aiheesta. Tilaisuuden avasi asessori Mikko Lampikoski. Kokopäivän tapahtuman juonsivat Jyrki Koulumies ja suunnittelija Tiina Savola Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta. Ohjausryhmän puheenjohtajuudesta ja kampanjapäivän koordinoinnista vastasi Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Seminaari järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella ja yhteistyöverkoston avustuksella.

Vuonna 2011

Kampanja järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana Tampereella. Ensimmäisenä päivänä Nettinysse-internet -bussissa jaettiin aiheeseen liittyvää tietoa kansalaisille Pispan palvelutalon edessä ja Tullintorilla kaupungin keskustassa.  Seuraavana, varsinaisena kampanjapäivänä pidettiin eri alojen ammattilaisille ja vapaaehtoisille suunnattu seminaari Tampereen Poliisiammattikorkeakoululla aiheena Oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan vanhuuteen. Seminaariin osallistui yli 80 ammattilaista ja päättäjää. Kampanjapäivän avasi Tampereen apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen. Ohjausryhmän puheenjohtajuudesta ja kampanjapäivän koordinoinnista vastasi Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Seminaari järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella ja yhteistyöverkoston avustuksella.

Vuonna 2013

Kätketyt äänet kampanjapäivän seminaari järjestettiin 14.6.2013 Helsingissä Kirkkohallituksen tiloissa. Päivän teemana oli Kaltoinkohtelun ehkäisy ja hyvä hoito. Seminaaria oli  mahdollista myös seurata reaaliajassa internetin välityksellä.

Seminaarin avasivat Diakonian työalasihteeri Irene Nummela Kirkkohallituksesta sekä toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja, Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksestä. Suunnittelija Tiina Savola, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta esitti katsauksen kaltoinkohtelun vastaisesta työstä. WeDO – Ikäihmisille suunnattujen palveluiden hyvän laadun eurooppalaisia periaatteita esitteli tutkija Sari Jokinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Vanhustyön keskusliitto ry:n lakimies Marjut Vuorelan puheenvuoron ajankohtaisena aiheena oli  Vanhuspalvelulaki hyvän hoidon turvaajana ja kaltoinkohtelun ehkäisyssä. Valvirasta sosiaalineuvos Hanna Ahonen toi puolestaan esille Valvonnan näkökulmaa kaltoinkohtelun ehkäisyssä ja hyvän hoidon turvaamisessa. Hanketyöntekijä Pauliina Kinnunen Metso Mikkelin seudun Muisti ry:stä kertoi  esimerkin hyvästä käytännöstä: Kaltoinkohtelun ehkäisy VALMU -hankkeessa. Työntekijän puheenvuoron aiheesta käytti lähihoitaja Sisko Metso. Helsingin kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara  toi seminaariin vanhusneuvoston terveiset. Seminaarin päätössanat lausui Gerontologian dosentti, projektipäällikkö Ulla Eloniemi-Sulkava Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

Kampanjapäivän koordinoinnista vastasi Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Seminaari järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella ja yhteistyöverkoston avustuksella.

“Pukeudu purppuraan” 15.6.2013 oli tempaus, jolla kampanjapäivänä haluttiin kiinnittää huomiota ikääntyneiden turvallisuuteen kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan. Purppuran väri tulee kampanjan kansainvälisestä väriteemasta ja violetin värisestä rusetista. Kampanjassa mukana olevat tahot pukeutuivat kampanjapäivän värisiin asusteisiin ja tempaisivat näkyvästi Helsingin Nykytaiteen museon Kiasman edessä lauantaina 15.6.2013.  Itse kukin voi omassa työyhteisössään tai muuten vain kantaa kampanjapäivän väriä ja näin olla mukana ottamassa kantaa kampanjapäivän sanomaan. Kampanjapäivän rusetteja (1 €/kpl) voi tilata 12.5.2014 lähtien sähköpostitse: info@suvantory.fi. Rusettien  myynnillä tuetaan kampanjapäivän tapahtumia.

DSC_1107 DSC_1104 DSC_1101 DSC_1087_rajattu</