Kätketyt äänet Oulussa
Juuri- hanke järjesti Oulussa Kätketyt äänet – tapahtuman 13.6.2014 klo 12-15, jonka aiheena on Vanhusten turvallisuuden monet kasvot. Tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton yleisötilaisuus.
Mukana olivat ja puheenvuoroja pitivät: Juuri-hanke, Oulun poliisi, Oulun kaupungin vanhusneuvosto, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Oulun ev. lut. seurakunta, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. — paikassa Oulun Diakoniaopisto – Oulu Diakonia College. Tapahtuman yhteydessä pidettiin lehdistötilaisuus Kätketyt äänet- kampanjasta.

Kätketyt äänet Mikkelissä
Mikkelissä kampanjoitiin monipuolisesti 13.6.2014. Kyyhkylän kontoutuskeskuksessa lähetettiin hyvinvointi tv:n välityksellä tietoa Kätketyistä äänistä ja tietoa vietiin myös Mikkelin päättäjille. Mukana oli opiskelijoita ja kampanjapäivä huipentui torikahville. Mikkelin kampanjanointiin osallistuivat Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Viola – väkivallasta vapaaksi ry sekä Mikkelin seudun Muisti ry:n VALMU-hanke.

Kätketyt äänet Helsingissä
Valtakunnallinen kehittämisryhmä tiedotti Kätketyistä äänistä laajasti omissa verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa. kehittämisryhmässä mukana olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kirkkohallitus, Helsingin yliopiston Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia, Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry, Suomen geronomiliitto ry, Suomen perus-ja lähihoitajien liitto, Super ry, Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry, Svenska pensionärsförbundet rf, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira ja Vanhustyön keskusliitto.

Helsingissä Diakonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat aloittivat maaliskuun alussa vuoden 2014 Kätketyt äänet-kampanjan. Opiskelijat järjestivät vanhuksille toiminnallisia tuokioita kolmessa Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n asumispalveluyksiköissä. Päivän aikana jaettiin osallistujille Kätketyt äänet- kampanjan esitteitä ja purppura rusetteja kertoen samalla lyhyesti kampanjasta. Malmilla 15.6.2014 kampanjoi kaksi geronomiopiskelijaa Malmintorilla. He kohtasivat runsaasti ihmisiä ja jakoivat esitteitä sekä tietoa Kätketyistä äänistä.