WEAAD tapahtumia maailmalla

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastustamiseksi järjestetään useissa maissa tapahtumia ja kampanjoita kesäkuun 15. päivän tienoilla.

Ikääntyneen ihmisen oikeudet ja turvallinen vanhuus ovat maailman laajuisesti tärkeitä aiheita, joihin tämän kampanjapäivän avulla halutaan kiinnittää huomiota.

Väkivallan ja kaltoinkohtelun vastustamiseksi ja vanhusten turvallisuuden ja aseman parantamiseksi kampanpäivän tapahtumat ja tempaukset ovat olleet hyvin moninaisia yksittäisten henkilöiden tempauksista mittaviin TV-kampanjoihin.

Henkilökohtainen kampanjointi on voinut olla kampanjapäivän teeman värisen nauhan kiinnittäminen rintaan ja ilahduttamalla laulaen hoitolaitoksen asukkaita. Myös yksittäiset vanhusten hoitolaitokset ovat järjestäneen omia tapahtumia tai vapaaehtoiset ovat pukeutuneet kampanjapäivän värisiin asusteisiin.

Eripuolilla maailmaa järjestettävistä tapahtumista lisätietoa löytyy INPEA:n internet-sivuilta www.inpea.net/weaad.htlm.