Ajankohtaista

21.12.2020
Hyvää joulua! »
7.7.2020
Kiitos! »

Satu Taiveahon mielipidekirjoitus Turun sanomissa, Ilkassa,Kalevassa ja Pohjalaisessa

Ikääntyviin kohdistuva taloudellinen kal­toin­koh­te­lu nostettava esiin

Kesäkuun 15. päivä vietetään kansainvälistä ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaista, Kätketyt äänet -teemapäivää. Tänä vuonna päivän teemana on ikääntyneiden kohtaaman taloudellisen kaltoinkohtelun torjunta.

Ikääntyneiden taloudellinen kaltoinkohtelu on valitettavan yleistä. Suurin riski joutua taloudellisen kaltoinkohtelun uhriksi on niillä, jotka tarvitsevat apua raha-asioidensa hoitamisessa tai jotka eivät ole koskaan niitä hoitaneet itsenäisesti.

Myös ne, joilla toimintakyky on alentunut vamman tai sairauden esimerkiksi muistisairauden vuoksi, ovat erityisessä riskiryhmässä. Riippuvuus muista lisää riskiä.

Tutkimusten mukaan taloudellinen kaltoinkohtelija on useimmiten oma aikuinen lapsi. Ikääntyvän äidin tai isän tili saatetaan tyhjentää eläkepäivänä, vaaditaan rahallista avustamista tai muutetaan esimerkiksi asumaan lupaa kysymättä iäkkään omaisen kotiin.

Iäkäs omainen saatetaan painostaa myymään tai luovuttamaan omaisuuttaan, laatimaan valtakirja iäkkään henkilön omaisuuden hoitamiseksi tai allekirjoittamaan testamentti vastoin iäkkään henkilön etua tai toiveita. Myös painostusta ennakkoperintöön, lainaan ja lahjaan esiintyy.

Ikääntyneitä on pakotettu jopa pikavippien ottamiseen esimerkiksi aikuisen lapsen päihteiden käytön rahoittamiseksi.

”Tutkimusten mukaan taloudellinen kaltoinkohtelija on useimmiten oma aikuinen lapsi.”

Haavoittavinta taloudellinen hyväksikäyttö onkin juuri silloin, kun se tapahtuu luottamuksellisissa ihmissuhteissa.

Hyväksikäyttö jää usein pimentoon sen aiheuttaman häpeän vuoksi ja koska usein iäkäs haluaa suojata läheisiään asian esiintuomisen seurauksilta.

Iäkäs henkilö saattaa jopa ajatella, että taloudellista hyväksikäyttö täytyy kestää osana läheisen roolia – silloinkin, kun hänen oma tilanteensa on kohtuuton. Iäkäs saattaa olla myös täysin riippuvainen kaltoinkohtelevasta läheisestään, hän saattaa syyttää itseään lapsen ongelmista tai kokea vahvaa ristiriitaa rakkauden tunteensa ja oman kohtelunsa välillä.

Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva ikäihmisten kaltoinkohtelu on usein tabu – Kätketty ääni, joka on uskallettava nostaa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Satu Taiveaho

toiminnanjohtaja

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry