Ajankohtaista

21.12.2020
Hyvää joulua! »
7.7.2020
Kiitos! »

Seuraa Kätketyt äänet -seminaaria reaaliajassa

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisen kampanjapäivän seminaaria Oulussa voi seurata reaaliajassa kampanjapäivän kotisivujen kautta. Seminaarilähetys näkyy tästä. Seminaarin seuraamiseen tietokoneella varmista, että tietokoneesi selaimet ovat päivitetty. Seminaaria voit seurata myös mobiilikännykälläsi Lähetys alkaa klo 9.30 seminaariohjelman mukaisesti. Seminaarin kuvauksesta ja teknisestä toteutuksesta vastaa Webmediamate.

Kun läheinen satuttaa – Kätketyt äänet seminaari

15.6.2012 hotelli-ravintola Lasaretti, Oulu

9.30 Tervetuloa ja kampanjapäivän avaus Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo 9.40 Kätketyt äänet – ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu perheessä Toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry 9.50 Missä mennään meillä ja maailmalla? Asiantuntija Sirkka Perttu 10.00 Ikääntyneisiin naisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta Toimintakyky-yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 10.30 Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta Asessori Mikko Lampikoski Rikosylikomisari Antti Luoto, Oulun poliisi 11.00 Tauko 11.10 Lainsäädännöstä apua kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa? Erityisasiantuntija, varatuomari Päivi Vilkki, Ensi- ja turvakotien liitto 11.40 Läheiset ihmissuhteet ikääntyneen turvana? Vanhuspsykiatri Pirjo Juhela de. 12.30 tauko 13.00 Kokemuksia auttamisen hädästä ja toivon löytymisestä Tarinateatteri Routaraja Suunnittelija Päivi Helakallio, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry 14.45 Loppupuheenvuoro Seminaarin tarkoituksena on herättää ikäihmisten parissa toimivia eri alojen ammattilaisten, vapaaehtoisten ja vanhuspalveluista vastaavien suunnittelijoiden ja päättäjien kiinnostusta ikääntyneiden lähisuhteissa ja lähipiirissä tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäisytyöhön ja jakaa ajankohtaista tietoa ja kokemuksia puuttumisen keinoista. Tavoitteena on listä yhteistä ymmärrystä aiheesta ja nostaa esiin erityisiä haasteita, joihin tulevaisuudessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kaltoinkohtelun vastaista työtä kehittäessä.