Föreningen för skyddshem för äldre Svetsargatan 9 A, 7. vån. 00810 HELSINGFORS Kontor: Tel. (09) 726 24 22 info(at)suvantory.fi E-postadresser: förnamn.efternamn@suvantory.fi Ordförande för ledningsgruppen: Aulikki Kananoja Anställda: Leena Serpola-Kaivo-oja Tel. 040 848 22 77 Päivi Helakallio Tel. 050 577 0214