15.6. Dolda röster – internationell temadag om förebyggande av våld mot äldre

World Elder Abuse Awareness Day, på svenska Dolda röster, är en internationell temadag om förebyggande av våld mot äldre.

Vad betyder våld mot äldre? Hur kan man ingripa? Kan jag göra någonting?

Med våld mot äldre avses en handling som förorsakar en äldres lidande, skapar rädsla eller ångest, äventyrar den äldres hälsa och välmående eller på något annat sett kränker personens människorätt.

Syftet med temadagen är att informera om våldet mot äldre och om arbetet som görs för att motarbeta det.

Broschyr