Dolda röster – våld mot äldre är fegt

Den av Förenta Nationerna godkända årliga internationella temadagen kring våld mot äldre, World Elder Abuse Awareness Day, ordnas den 15 juni för nionde gången. Världen runt ordnas evenemang för att väcka allmän medvetenhet och diskussion om våld mot äldre och för att motarbeta våldet. Dagen ordnas ursprungligen på initiativ av organisationen International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA). I Finland heter dagen Kätketyt äänet – Dolda röster. Kampanjdagens namn beskriver den osynlighet som finns kring våld, likgiltighet och kränkande bemötande av äldre. Med kampanjen önskar man bryta tystnaden och ge en röst till de fenomen som man inte alltid finner ord för. Den centrala utmaningen är att känna igen våld mot äldre, att bryta våldet och att hänvisa offren till vård. I år kommer huvudevenemanget att ordnas i Uleåborg tillsammans med projektet Juuri. Huvudarrangör är Föreningen för skyddshem för äldre Suvanto ry. I resten av Finland kommer temat att synas främst på nätet. SPF deltar i kampanjen med att informera på svenska på webben www.suvantory.fi/sv/ikaihmisten-kaltoinkohtelu/, www.katketytaanet.fi/sve/ och med broschyren som ges ut i samband med den internationella dagen mot våld mot äldre 15.6.
Intäkterna går till förmån för internetarbetet mot våld mot äldre. Genom att klä sig i purpur 15.6 visar man sympati för arbetet. Svenska pensionärsförbundet SPF samarbetar inom Dolda röster med Föreningen för skyddshem för äldre Suvanto ry, Diakonia, Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingscentral, Kyrkostyrelsen, Kvinnolinjen, Våldtäktskriscentralen Tukinainen, Finlands Geronomförbund, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Institutet för Hälsa och Välfärd, Centralförbundet för de Gamlas Väl och Valvira. Svenska Pensionärsförbundet/God Tid Veronica Fellman