Voit tukea kampanjaa monella eri tavalla

Kampanjapäivä on voittoa tavoittelematonta toimintaa. Päivän tarkoituksena on, että kampanjan aikana vanhuksiin ja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastainen työ saa näkyvyyttä, ja että kampanjapäivän aikana tuotettu tieto on kaikkien vapaasti saatavilla.

Kun haluatte tarjota työsuorituksia tai muunlaista apua kampanjapäivän valtakunnalliseen tai paikalliseen tapahtuman toteuttamiseen, voitte olla yhteydessä kehittämisryhmän puheenjohtajuudesta vastaavaan organisaatioon.

Kampanjanpäivän päätapahtumaa ovat avustaneet seuraavat tahot:

Sosiaali- ja terveysministeriö 2006

Oikeusministeriö 2007

Oulun kaupunki 2012

Raha-automaattiyhdistys ry 2008-2012

Helsingin kaupunki 2008-2010

Kampanjalle työsuorituksia ovat tarjonneet mm. seuraavat tahot ja toimijat:

Tangolaulaja Elina Vettenranta 2008

Juontaja, toimittaja Raimo Häyrynen 2008

Taiteilija Pirkko Mannola 2010

Hiekka Graphics Oy ja graafikko Ossi Gustafsson (graafinen suunnittelu ja valokuvaus) 2009-2013

Webmediamate ja Sammy Kimari (videokuvaus ja editointi) 2012-2014

Katri Koskela (verkkoviestinnän konsultointi) 2012

Axel Lahti (videokuvaus ja editointi) 2015