Valtakunnallinen kehittämisryhmä 2014

Puheenjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja ja sihteeri Susanna Rikkinen, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto  ry.

Jäsenet:

Veronica Fellman,  Svenska pensionärsförbundet rf.

Mikko Lampikoski, Tukinainen ry

Soili Nevala, SuPer ry

Anna Kalske, Kirkkohallitus

Sirkka Perttu, Naisten linja ry

Tiina Savola, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämisyksikkö,Palmenia

Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto ry

Susanna Rikkinen, Suomen Geronomiliitto ry

Eeva Kivelä, Diakonia -ammattikorkeakoulu,

Henriikka Laurola, Suvanto ry/ Juuri- hanke