KÄTKETYT ÄÄNET- VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ 2017

Puheenjohtaja Satu Taiveaho, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Sari Erkkilä, SuPer ry
Sari Jokinen,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lea Stenberg, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Teija Mankkinen ja Kaisa Eskelinen, Vanhustyön keskusliitto ry
Sanna Kaijanen, Ikäteknologiakeskus, Valli
Päivi Topo, Ikäinstituutti
Jaana Leikas, VTT
Katriina Raine, Naistenlinja ry
Jyrki Aho, poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus
Minna Lahnalahti-Lampinen, Vantaan kaupunki
Nicole Fagerberg, Vantaan kaupungin kotihoito
Hilkka Pokki, Vantaan vanhusneuvosto
Sanna Sutela, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Sihteeri Tiina Salomäki-Vehmersuo, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Irene Nummela, Kirkkohallitus
Raiskaus- ja kriisikeskus Tukinainen ry
Riitta Husso, Valvira
Tiina Savola,  Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Sirpa Kuusinen, Poliisiammattikorkeakoulu/Poliisihallitus
Eeva Kivelä, Diakonia ammattikorkeakoulu, Helsinki
Veronica Fellman,  Sipoon Palvelutalosäätiö
Berit Dahlin,  Svenska pensionärsförbundet rf
Suomen Geronomiliitto ry