KÄTKETYT ÄÄNET- VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ 2018

Geronomiliitto
Kirkkohallitus
Laurea AMK
Muistiliitto
Nollalinja, Setlementti Tampere
SuPer
Tampereen kaupunki
THL
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Valli ry
Vanhustyön keskusliitto VTKL