KÄTKETYT ÄÄNET- VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ 2019

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Helsingin kaupunki

Geronomiliitto
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Muistiliitto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry: Valli

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Ilostu Oy

Vanhustyön keskusliitto VTKL

Tampereen kaupunki

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Mielenterveysseura