KÄTKETYT ÄÄNET- VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ 2020

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry   www.suvantory.fi

Helsingin kaupunki  www.hel.fi

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry    https://www.ekl.fi/

Fingerroosin säätiö    https://fingerroos.net/

Ilostu Oy    https://ilostu.fi/

Mielenterveysseura    https://mieli.fi/fi

Monikanaiset    https://monikanaiset.fi/

Muistiliitto    https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Raiskauskriisikeskus Tukinainen    https://tukinainen.fi/

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    https://www.superliitto.fi/

Suomen Geronomiliitto   https://www.suomengeronomiliitto.fi/

Svenska Pensionärsförbundet    https://spfpension.fi/sv/start/

Tampereen kaupunki  https://www.tampere.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    https://thl.fi/fi/

TURVAKODIT/KOKO SUOMI  https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/turvakotipalvelut/turvakodit/turvakotien-yhteystiedot

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry: Valli    https://www.valli.fi/

Vanhustyön keskusliitto VTKL    https://vtkl.fi/

Vantaan kaupunki    https://www.vantaa.fi/