Yhteistyökumppanit

Caritas-säätiö 2012

Diakonia-ammattikorkeakoulu 2015

Eläkeläisjärjestöjen keskusliitto 2006-2007

Folkhälsan rf 2013

Helsingin kaupunki 2006-2010 ja 2015

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 2006-2011, 2013-2015

JUURI-hanke 2013-2015

Kirkkohallitus 2006 ja 2008-2015

Kotilinnasäätiö 2011

Naisten linja ry 2012-2014

Omaiset ja läheiset mielenterveystyön tukena Tampere ry 2011

Oulun ensi- ja turvakoti ry 2012, 2014-2015

Oulun kaupunki 2012-2015

Oulun Seudun Mäntykoti ry 2012, 2014-2015

Oulun Seudun Setlemetti ry/IkäEsko-hanke 2012

Poliisiammattikorkeakoulu 2011-2013 ja 2015

Rikosuhripäivystys ry 2011 (Sisä-Suomen toimisto) -2012 (Pohjois-Suomen toimisto) ja 2015

Sipoon Palvelutalosäätiö 2015

Sisäasianministeriö ja poliisihallitus 2006 ja 2008-2009

Sosiaali- ja terveysministeriö 2006

Suomen lähi- ja perushoitajien liitto, SuPer ry, 2009-2015

Suomen Geronomiliitto 2013-2015

Ent. Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry 2006-2013 Nykyiseltä nimeltään Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry 2014-2015

Svenska pensionärsförbundet rf. 2007-2015

Talentia 2015

Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011

Tampereen kaupunki 2011

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry 2011

Tehy ry 2006

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011-2012 ja 2015

Tukinainen ry 2011-2015

Valvira 2012-2015

Vanhustyön keskusliitto 2006-2015

VTKL 2015